Психоанализата и говорещото тяло

Фройд, сman-845847_960_720ъздателят на психоанализата, игражда своите идеи през хистерията. Хистерията е била едно много разпространено състояние в края на XIX и началото на XX век. Тя е засягала предимно жени и се е характеризирала с най-различни телесни и неврологични оплаквания, за които не е имало органична причина. И макар преди Фройд в медицинските среди тогава да се е говорило за психогенни причини, той пръв успява да вникне в дълбичната и механизмите на хистерията.

Въпреки, че днес вече почти нямаме хистерички, които припадат или които представят богат набор от бързосменящи се неврологични симптоми, това не означава че самата хистерия е изчезнала. Тя по-скоро е възприела по-различни форми, но в основата и стоят същите процеси.

През хистерията Фройд открива несъзнаваното, изтласкването и лечението чрез говорене. Той открива, че симптомите имат скрит смисъл, който препраща към личната история на субекта. Този смисъл не е очевиден нито за лекаря нито за самия страдащ, тъй като той е изтласкал части от миналото си. Тези части са изтласкани тъкмо поради това, че са травматични, че не съответстват на представите за себе си, на морала и на идеалите. Те са завръщане на изтласканото в тялото и същевременно са компромисно образувание, защото предоставят едно завоалирано задоволяване на забранените желания.

Както казахме, хистерията е жива и днес. Днес все така се срещат психосоматични симптоми – тоест симптоми, за които няма органична причина. Понякога се изразяват в това, което днес е много модерно да се нарича „панически атаки“ и включва голям набор от интензивни симптоми, свързани със сърцебиене, изпотяване, задух, гадене, виене на свят. Те могат да се срещнат и под такива наименования като „конверзионно“ разстройство, „нервен“ стомах, „сърдечна“ невроза и т.н.. В крайна сметка не е важно толкова в каква точно графа от дадена класификация ще ги поставим. Психоаналитичното мислене не акцентира върху очевидното на симптома. Напротив – лечението е по посока разкриване на смисъла му, на несъзнаваните му детерминантни.

Всеки симптом носи нещо уникално за конкретрния страдащ и от тази гледна точка е безпредметно да търсим общи класификации. Той носи история в себе си – нещо, което трябва да се разбере. И в този ред на мисли можем да кажем, че тялото „говори“. Във всеки невротичен симптом, включително и телесния такъв, ние откриваме означаващи, околко които се завъртат множество на брой значения и метафори. И ние използваме подобни метафори, касаещи тялото всеки ден. Например когато казваме неща като:

  • „Нагърбил съм се със…“ (предполагаемо някакъв психичен товар)
  • „Камък ми падна от сърцето“ (при някакво облекчение или успокоение)
  • „Имам главоболия“ ( в смисъла на трудности и проблеми)
  • „Не мога да си стъпя на краката“ (да получа някакво усещане за стабилност)

и още много на брой метафори… Виждаме, че за психичното ни тялото не е просто орагнизъм. То е натоварено със значения и смисли. Гореизброените са един вид универсални смисли за всички, които говорят български. Но винаги са налице и субективни, индивидуални значения, идващи от миналото и от историята на субекта. Това може да бъде част от тялото, на която единият от родителите поради хипохондрична тревога да е отделял голямо значение. Или може самият симптом да имитира заболяване, от което е починал значим друг. Или органът да препраща към идеята за някакви, наложени от вън амбиции и желания. Примерите са безбройни и винаги уникални.

Защитният механизъм изтласкване действа така, че прави болезнените теми невъзможно да бъдат мислени и да бъдат говорени, тоест да бъдат преведени в реч. Затова психоаналитичното лечение представлява един вид превод на несъзнаваното и позволява изтласканото да бъде символизирано. Това винаги препраща към вътрешни конфликти на любов, омраза, завист, загуба и раздяла. В осъзнаването и преработката на тези конфликти стои ключа към излекуването.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s