Сънищата и психичното

clock-1673583_960_720Сънищата са вълнували човека от древни времена. Всяка култура има свое специфично отношение към тях, натоварено с мистицизъм. Популярни и до днес са идеите, че сънищата предсказват бъдещето и съновниците, които би трябвало да преведат смисъла на съня. Виждаме, че и без психоанализа хората вече предполагат някакво скрито съдържание, което искат да разберат. Но докато съновниците предлагат универсално, общовалидно значение на символиката на съня, анализата настоява върху субективността на тази символика.

Пръв Фройд изследва задълбочено онова, което невротиците сънуват. Той разбира, че сънят освен явно съдържание, има и така нареченото  латентно съдържание. Явното съдържание е всичко онова, което сънуваме като визуални и звукови образи, емоции и впечетления.  Латентното съдържание е скритият смисъл на съня, онова за което не си даваме сметка, което е несъзнавано, но което все пак се завръща в една символна, метафорична форма, вплетена в явното съдържание. Това откритие е толкова централно за анализата, че Фройд ще нарече сънищата „царският път към несъзнаваното“. Най-обемният труд на Фройд „Тълкуване на сънищата“ се приема за основополагащ текст за психоанализата и един вид „вход“ в аналитичната теория от повечето психоаналитици и до днес.

Анализтирането на сънищата на пациентите и до ден днешен е неотменима техника в психоаналитичното лечение. Когато някой човек носи невротично страдание, независимо то как точно се изразява, сънищата са част от всичко онова, което може да ни даде информация за несъзнаваните детерминанти на симптомите.

Фройд дефинира два механизма, които регулират съня – сгъстяването (кондензация) и изметсването. Те  рядко са ясно разграничени и най-често вървят заедно. При изместването някакъв елемент от несъзнаваното бива изместен от друг, асоциативно свързан с първия. Той е този, който става явен и който сънуваме, но всъщност поради цензурата той идва на мястото на оригинала. Сгъстяването касае събирането на множество различни елементи в едно цяло. Така един и същ сън е натоварен с различни смисли, поражда различни асоциации, отвеждащи до различни несъзнавани конфликти, желания, страхове и симптоми.

Според Фройд сънят винаги е „изпълнение на желание“. Той наподобява примитивния механизъм на халюциниране на обекта на задоволяване, когато той липсва. Тази идея може да изглежда странна, при положение, че голяма част от сънищата ни показват неща, които ни плашат или отвращават по някакъв начин. Типичен пример са кошмарите, които провокират силна тревога и ни събуждат. Но тъкмо такива сънища изразяват най-скритите ни желания, за които не смеем да мислим.

Важно е да се каже, че тълкуването на един сън и разбирането на неговия смисъл на идва от аналитика. Няма общовалидни символи и значения. Едно и също нещо, сънувано от двама различни субекта може да означава съвсем различни неща. Най-важен е индивидуалният контекст, миналото на конкретния човек, неговият дискурс и асоциации във връзка със сънуваното. Най-добрият тълкувател на сънищата е самият сънуващ, анализата просто дава едно пространство и създава предпоставките това тълкуване да се случи. Целта не е да се намери точното значение на всеки фрагмент от съня или да се изчерпят всичките възможни значения. Стойността на една интерпретация в анализата не се базира на това колко вярна е, а какви ефекти дава след това. По подобен начин сънищата могат да ни помогнат да разберем страданието си, да дешифрираме смисъла му, така че да можем да преработим вътрешните си конфликти.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s