Проблемът за психичната норма

mental-health-2019924_960_720Как може да се дефинира психичното здраве? А психичната болест? Какво е „нормално“ и какво е „ненормално“ в душевния живот? Това са въпроси, на които е много трудно да се отговори, но които същевременно изискват отговор. Такъв отговор ни сблъсква с множество проблеми, които искам да разгледам в тази статия.

Един от проблемите, пред които се сблъскваме в опита да се дефинира психичното здраве и психичната болест е липсата на материален субстрат. Когато се касае за соматични болести тяхното наличие или отсъствие може да се доказва чрез най-различни изследвания – на кръвта, на урината, ендоскопски, чрез скенер и т.н. Но поне за момента не съществуват аналогични методи по отношение на психичните разстройства. Някои психиатри считат, че трябва да търсят изменения в мозъчните структури или свръхактивация на конкретни мозъчни зони. (видео) Но в първия случай нещата отиват по посока неврологични заболявания, а вторият наблюдава биологичния израз на нещо, което е психично и по природа нематериално. Тоест когато говорим за психична болест или болест на „душевността“ ние говорим за нещо нематериално, нещо което не подлежи на пряко наблюдение и измерване, нещо което е винаги субективно.

И все пак как можем да дефинираме кое е нормално в този субективен вътрешен психичен свят, който може да бъде наблюдаван непосредствено единствено от човека, на когото принадлежи? Тук съществуват няколко „норми“. Една от тях е така наречената „статистическа норма“ – тоест нормално е онова, което е характерно за мнозинството от хората. Тази идея за норма е във връзка с идеята за адаптивността. Нормата е онова, което води до успешна адаптивност към средата. Тук, обаче също се пораждат много проблеми, защото по този начин дали някой е психично здрав или не зависи изцяло от културно-историческия контекст, в който се намира. Например един човек, който е роден и е живял в някоя европейска държава или САЩ и който твърди, че вижда и чува неща, които не съществуват би бил хоспитализиран и лекуван с медикаменти. Същевременно същите преживявания в някои племена се тълкуват като способност за контакт с духовете на мъртвите. Или ако един религиозен човек, който живее в общество на ревностни християни има нужда да се прекръсти при определени обстоятелства, за да се чувства защитен и спокоен това се приема за нормално. Но ако един атеистичен човек извършва ритуал, който не е придобил същата общоприета стойност като кръстенето – например включва и изключва лампата дванадесет пъти, отново с цел да снижи тревогата си – това се приема за обсесивно-компулсивно разстройство.

Виждаме, че идеите за адпативността и средната норма също не могат да дадат дефиниция, която да е удовлетворителна. Освен това тези идеи в определени обстоятелства могат да върят ръка за ръка с идеята за някакъв човешки идеал, към който всички трябва да се стремим, идеал на който да сме подчинени и всички „низши“ хора да бъдат или унищожавани или „лекувани“ насила.

Според мен решението на всички тези въпроси е да се обърнем към субективността – към всичко онова, което е уникално за конкретния субект. Психоанализата приема, че не съществува такова нещо като напълно здрав човек – всеки е поне малко невротичен (с изключение на перверзните и психотиците). Това позволява да се мисли за нещо като „индивидуална норма“ – тя включва всичко онова, което е характерно за конкретния човек с неговите особености, вярвания и страхове. Идеята не е да се налага отвън някакво решение на проблемите или да се модифицира някакво поведение, така че то да бъде по-адаптивно. По-скоро става въпрос за това когато някой страда и сам желае промяна – да се разбере какво е онова, което му пречи, от къде е тръгнал проблемът му, да преработи и трансформира аспекти от себе си винаги по един индивидуален начин. В тази посока на мислене, в която нормата винаги е индивидуална норма как да дефинираме психичната болест и здраве?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s