Глава II – Методи за тълкуване на сънищата. Анализ на сънищата.

Die_Traumdeutung“По време на тези психоаналитични наблюдения имах възможността да забележа, че психическата структура на размишляващия човек е съвсем различна от тази на индивида, наблюдаващ своите психични процеси. По време на размишлението психическият процес играе по-голяма роля, отколкото при най-внимателното наблюдение, както показват дори напрегнатата физиономия и бръчките по челото на човек, потънал в размисъл, противоположно на мимическото спкойствие на самонаблюдаващия се субект. И в двата случая е необходимо засилено внимание, но размишляващият човек заедно с това извършва и критика, по силата на която отхвърля част от възникналите мисли или прекъсва други от тях, така че не следи хода на мислите който може би следват. Други мисли той изобщо не съзнава, тъй като те се потискат преди тяхното възприемане. Обратното, самонаблюдаващият се субект се старае само да потисне критиката. Ако успее да направи това, той започва да осъзнава огромно множество мисли, които в противен случай биха останали неосъзнати.”